Aktuality

Správa úložišť podepsala memorandum o spolupráci s finskou Posivou

Správa úložišť podepsala memorandum o spolupráci s finskou Posivou

Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů a Janne Mokka, generální ředitel Posiva Oy podepsali memorandum o spolupráci.

Finská Posiva dostala povolení ke stavbě hlubinného úložiště

Finská Posiva dostala povolení ke stavbě hlubinného úložiště

Finská vláda udělila společnosti Posiva licenci na výstavbu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo

SÚRAO prezentovala metody geologicko-průzkumných prací zatím na pěti lokalitách ze sedmi

SÚRAO prezentovala metody geologicko-průzkumných prací zatím na pěti lokalitách ze sedmi

V návaznosti na stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry SÚRAO připravila interaktivní prezentaci s cílem představit široké veřejnosti jednotlivé metody průzkumů, které se budou na lokalitě provádět.

Představení geologických průzkumů na Kraví hoře a Horce

Představení geologických průzkumů na Kraví hoře a Horce

Na konci minulého týdne proběhla první dvě z pěti plánovaných setkání zaměřených na představení geologicko-průzkumných prací.

Tisková zpráva 19. 10. 2015

Interaktivní expozice představuje geologické průzkumy SÚRAO

Obyvatelé lokalit Kraví hora a Horka měli jako první na konci minulého týdne možnost seznámit se s plánovanými geologickými průzkumy. Správa úložišť pořádá sérii setkání, na nichž se občané dotčených obcí mohou seznámit s jednotlivými metodami průzkumů, co průzkumy obnášejí, mohou si prohlédnout příslušné geologické nářadí a pomůcky, či se přímo zeptat geologů na vše, co je ohledně průzkumů zajímá. Tento týden SÚRAO navštíví s interaktivní expozicí další lokality, a to lokalitu Čihadlo, Magdaléna a Čertovku.

Tisková zpráva 15. 10. 2015

Správa úložišť radioaktivních odpadů představí v lokalitách plánované metody geologických prací

Ve vybraných lokalitách, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) plánuje průzkumy spojené s hlubinným úložištěm, se budou moci občané během října seznámit s jednotlivými metodami průzkumu, prohlédnout si geologické nářadí pro práci v terénu, anebo různé typy geologických map. Série vzdělávacích akcí pro veřejnost doplní oficiální projednávání plánu geologicko-průzkumných prací na obecních zastupitelstvech. Průzkumy chce SÚRAO zahájit začátkem příštího roku.

Zprávy ze Správy Podzim 2015

Zprávy ze Správy Podzim 2015

SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách. Správa úložišť proto začala intenzivně připravovat projekty geologicko-průzkumných prací pro každou z nich.

SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

V průběhu dvou podzimních víkendů navštíví Správa úložišť vybrané obce z prvních pěti lokalit (Kraví hora, Horka, Čihadlo, Magdaléna a Čertovka) a představí jednotlivé metody k plánovaným průzkumům. Zbývající dvě lokality navštíví buď do konce roku 2015, nebo na začátku roku 2016.

Tisková zpráva 10. 9. 2015

Tisková zpráva 10. 9. 2015

Výzvy a příležitosti vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště

Praha, Břevnov, 8. záříSpráva úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) uspořádala seminář, který se týkal zapojení veřejnosti i možnostem spojených s rozvojem regionů v souvislosti s vyhledáváním vhodné lokality pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Zkušenosti s komunikací v souvislosti se zapojováním místních samospráv, občanských spolků i veřejnosti do výběru lokality pro hlubinné úložiště přijeli do Čech sdílet zástupci francouzské agentury pro nakládání s radioaktivními odpady - ANDRA.

Úložiště Richard pod dohledem Občanské kontrolní komise

V úterý 29. 9. 2015 se uskutečnilo první setkání Občanské kontrolní komise (OKK) k úložišti radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. OKK vznikla s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v úložišti Richard. V Občanské kontrolní komisi mají své zástupce město Litoměřice, obec Žalhostice, obec Miřejovice a Ústecký kraj.

Tisková zpráva 17. 9. 2015

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na sedmé lokalitě – Hrádek

Praha, 10. 9. 2015 - Ministr životního prostředí stanovil průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací pro poslední lokalitu – Hrádek u Jihlavy.

Hrádek je sedmou lokalitou, kde rozhodnutí ministerstva umožní Správě úložišť zahájit povrchové geologické průzkumy, které ověří vhodnost lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště a budou důležitým krokem k zúžení jejich počtu pro další etapu průzkumů a k výběru dvou kandidátních lokalit v roce 2020.

Tisková zpráva 2. 9. 2015

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO