Aktuality

S výrobou jaderné energie vzniká radioaktivní odpad, se kterým je nutné se vypořádat

S výrobou jaderné energie vzniká radioaktivní odpad, se kterým je nutné se vypořádat

ČRo Plus | 11. 3. 2015 | 18:40 | Pořad: Zaostřeno | Téma: SÚRAO

Dne 11. 3. 2015 odvysílala stanice Českého rozhlasu Plus reportáž zaměřenou na jadernou energii.

Volná pracovní pozice

SÚRAO – oddělení geologických prací - Průzkumný geolog/ GIS a datový specialista

Vyjádření finského Státního úřadu pro jadernou a radiační bezpečnost ke stavbě hlubinného úložiště ve Finsku

Vyjádření finského Státního úřadu pro jadernou a radiační bezpečnost ke stavbě hlubinného úložiště ve Finsku

Státní úřad pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK) ve svém vyjádření, adresovaném Ministerstvu práce a hospodářství Finska, uvádí, že závod na úpravu vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení (tzv. enkapsulační závod), stejně tak jako samotné hlubinné úložiště, tak jak byly navrženy firmou Posiva, mohou být postaveny bezpečně.

Informační středisko Jáchymov

Informační středisko Jáchymov

Správa úložišť radioaktivních odpadů otevřela nové informační středisko v Jáchymově, kde provozuje úložiště radioaktivních odpadů Bratrství. Úložiště Bratrství se nachází v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova.

Švýcarsko vybralo dvě zájmové lokality pro hlubinné úložiště

Švýcarsko vybralo dvě zájmové lokality pro hlubinné úložiště

Švýcarská agentura NAGRA, zodpovědná za nakládání s radioaktivními odpady, zúžila počet zájmových lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště ze šesti na dvě. Jedna se nachází ve východní části regionu Jura (severozápad Švýcarska – Jura Ost), druhá leží severovýchodně od Curychu (Zürich Nordost). Nagra oba návrhy podstoupila švýcarskému ministerstvu pro energetiku (SFOE) a dozornému orgánu nad jadernou bezpečností (ENSI) k vyjádření. Vybrané lokality vykazují vhodné podmínky pro umístění úložiště jak pro vysokoaktivní, tak pro nízkoaktivní odpady – horniny v příslušné hloubce jsou stabilní, nepropustné a dostatečně rozsáhlé. Zbylé čtyři lokality (Südranden, severní Lägern, Jura-Südfuss a Wellenberg) budou nadále drženy jako rezervní.

SURAO press kit 2015

SURAO press kit 2015

Česká republika má s využíváním radioaktivních materiálů (radionuklidů) jednu z nejdelších zkušeností nasvětě. Vždyť již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda, smolinec, ze kterého o něco pozdějimanželé Curieovi izolovali dva nové prvky – polonium a radium. Na začátku 20. století se u nás už běžně zpracovávalypřírodní radionuklidy pro technické využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví. Velmi brzy tedyvznikla i potřeba postarat se o radioaktivní odpady.

Rosatom podepsal smlouvy o dostavbě maďarské JE Pakš

Rosatom podepsal smlouvy o dostavbě maďarské JE Pakš

Maďarská akciová společnost MBM Rozvoj JE Pakš-II a ruská akciová společnost NIAEP podepsaly 9. prosince 2014 tři smlouvy, které se týkají výstavby dvou bloků jaderné elektrárny s reaktory VVER-1200.

PF 2015

PF 2015

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Plán činnosti SÚRAO na rok 2015 schválen vládou ČR

Plán činnosti SÚRAO na rok 2015 schválen vládou ČR

Na svém jednání dne 15. prosince 2014 vláda ČR projednala předložený návrh ministra průmyslu a obchodu a schválila:

  • Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán a
  • Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR.

Volná pracovní pozice

SÚRAO – oddělení výzkumu a vývoje:

TECHNICKÝ SPECIALISTA – hodnocení bezpečnosti úložišť radioaktivních odpadů

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Zprávy ze Správy - Prosinec 2014

Zprávy ze Správy - Prosinec 2014

Rok 2014 byl pro Správu úložišť bohatý na události. Mezi nejvýznamnější patřila bezpochyby rozhodnutí ohledně průzkumných území na lokalitách, transformace Pracovní skupiny pro dialog, či oslava půl století bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v České republice.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO