Aktuality

Volná pracovní pozice

SÚRAO – Úsek přípravy úložišť RAO

TECHNICKÝ SPECIALISTA – hodnocení dlouhodobé bezpečnosti lokalit pro hlubinné úložiště

Zprávy ze Správy Zima 2016

Zprávy ze Správy Zima 2016

V prosinci vyšlo zimní číslo Zpráv ze Správy. Stejně jako v předchozích vydáních Vám přinášíme články o jednotlivých projektech a technologiích ze světa nakládání s radioaktivními odpady. V tomto čísle se například dočtete o úložišti Richard a jeho budoucnosti, navázání spolupráce s finskou společností Posiva či pokračujících experimentech v PVP Bukov. Přejeme vám příjemné čtení a mnoho úspěchů v roce 2017.

PF 2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek diskutoval na úložišti

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek diskutoval na úložišti

Dne 15. prosince 2016 se uskutečnilo setkání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřím Slovákem, a dalšími zástupci z dotčených obcí na téma budoucnost úložiště Richard.

Švýcarsko bude možnost úložiště posuzovat ve třech regionech

Švýcarsko bude v závěrečných dvou etapách výběru lokality pro umístění úložišť radioaktivních odpadů posuzovat celkem tři oblasti. Na základě doporučení švýcarského dozorového orgánu pro jadernou bezpečnost (ENSI) se tak počet zájmových oblastí rozšíří ze dvou na tři.

Seminář o hlubinném úložišti se konal opět v Konferenčním centru Liblice

Seminář o hlubinném úložišti se konal opět v Konferenčním centru Liblice

Správa úložišť radioaktivních odpadů spolu (SÚRAO) s ÚJV Řež, a.s. uspořádala jako každoročně na zámku v Liblicích ve dnech 10. – 11. listopadu 2016 seminář k hlubinnému úložišti.

Konference Clays 2017

Konference Clays 2017

Sedmá mezinárodní konference Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement se bude konat 24. - 27. září 2017 v Kongresovém centru v Davosu (Švýcarsko).

Havarijní cvičení v areálu úložiště Richard

Havarijní cvičení v areálu úložiště Richard

Dne 18. října 2016 proběhlo havarijní cvičení, které na základě simulované havárie v areálu úložiště Richard prověřilo havarijní připravenost a součinnost mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a Hasičským záchranným sborem (HSZ) Litoměřice. Námět cvičení byl: Řízení události zahoření vysokozdvižného vozíku s obalovým souborem s radioaktivními látkami v prostorách mimo kontrolované pásmo.

Tisková zpráva 14.10.2016

Tisková zpráva 14.10.2016

SÚRAO bude při přípravě hlubinného úložiště spolupracovat s finskými experty

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) využije zkušeností, které získala finská společnost Posiva při přípravě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Cílem spolupráce českých a finských expertů je zhodnocení stávající situace projektu hlubinného úložiště v Česku a především pomoc při plánování, výzkumu a vývoji v oblasti konečného ukládání vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v České republice. Čtyřletá spolupráce vyjde na 2,75 milionu eur.

Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu

Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu

Dne 19. 9. 2016 se na francouzské ambasádě v Praze uskutečnilo Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu. Součástí setkání byla i prezentace pana ředitele RNDr. Jiřího Slováka o aktuálním stavu a plánované rekonstrukci úložiště Richard.

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Ačkoliv v minulých měsících vznikla kolem výběru lokality a přípravy hlubinného úložiště řada nedorozumění a fám, projekt pokračuje i nadále. Přinášíme Vám podzimní vydání Zpráv ze Správy. O čem se tedy dočtete tentokrát?

Atomový zákon

Představujeme Vám nový Atomový zákon 263/2016 Sb., ze dne 14. července 2016, který nabyde účinnosti od 1. ledna 2017

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO