Aktuality

Švédsko zahájí výstavbu úložiště vyhořelého jaderného paliva v roce 2019

Švédsko zahájí výstavbu úložiště vyhořelého jaderného paliva v roce 2019

28. 8 2015 (NucNet): Švédský regulátor pro jadernou bezpečnost (SSM) oznámil, že Švédská společnost pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem SKB předpokládá, že povolovací řízení k výstavbě úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmarku bude dokončeno tak, aby výstavba úložiště mohla být zahájena v roce 2019.

Tisková zpráva 2. 9. 2015

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok

SÚRAO se zúčastnila části výjezdního zasedání Rady Plzeňského kraje

Zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů, v rámci výjezdního zasedání Rady Plzeňského kraje, které se konalo v Novém Dvoře u Žihle (nachází se v těsném sousedství průzkumného polygonu lokality Čertovka), informovali o problematice výběru lokality budoucího hlubinného úložiště.

Německo vybuduje dvě konečná úložiště jaderného odpadu

Německo vybuduje dvě konečná úložiště jaderného odpadu

Německo plánuje vybudovat dvě konečná úložiště radioaktivních odpadů. Podle německé ministryně životního prostředí Barbary Hendricksové by mělo na zatím neupřesněném místě vzniknout, kromě již schváleného úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Konrad v Dolním Sasku, také úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady.

Tisková zpráva 17.8.2015

Pracovní skupina českých odborníků, vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavlem Šolcem a ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřím Slovákem, dnes navštíví jadernou elektrárnu v Olkiluoto na západě Finska, která dostavuje třetí blok, mezisklady vyhořelého jaderného paliva a staveniště hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Toto úložiště by mělo být zprovozněno po roce 2022.

Ministr Jan Mládek bude v Helsinkách jednat s finským ministrem pro zaměstnanost a ekonomiku o spolupráci v jaderném sektoru

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek bude v úterý v Helsinkách jednat s ministrem pro zaměstnanost a ekonomiku Finska Olli Rehnem. Hlavním tématem budou možnosti spolupráce a zapojení českých firem ve finském jaderném programu například při výstavbě nového jaderného zdroje Hanhikivi 1. Jednat bude i se zástupci organizace na podporu finského exportu FINPRO.

 

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2014 je pro všechny zájemce k nahlédnutí v elektronické verzi

Presskit Dukovany

Presskit Dukovany

V letošním roce se v Dukovanech slaví hned dvakrát. Jaderná elektrárna Dukovany si připomíná 30 let od spuštění a úložiště radioaktivních odpadů Dukovany oslavuje dvacet let provozu. Letošní jaderná výročí tak navazují na loňskou sérii 50 let úspěšného provozu úložiště Richard, 40 let provozu úložiště Bratrství,ale také 55 let od zahájení ukládání odpadů v dnes již zavřeném úložišti Hostim u Berouna.

60 let ÚJV Řež a.s.

60 let ÚJV Řež a.s.

Ve dnech 12. a 13. června 2015 se v Řeži u Prahy uskutečnilo slavnostní setkání k příležitosti 60 let, které uplynuly od založení tehdejšího Ústavu jaderné fyziky, poté Ústavu jaderného výzkumu a dnes již zkráceně ÚJV Řež a.s.

Volná pracovní pozice

Specialista pro zadávání a ekonomiku zakázek

Zprávy ze Správy Léto 2015

Zprávy ze Správy Léto 2015

Proces výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České republice vstupuje do další fáze. V současné době Správa úložišť připravuje projekt geologicko-průzkumných prací na pěti lokalitách, pro které začátkem května Ministerstvo životního prostředí vydalo průzkumné území.

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravila v roce 2015 exkurze do jaderných elektráren Temelín a Dukovany pro obyvatele vybraných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště. Pro zájemce z lokalit Magdaléna, Horka, Čertovka a Kraví hora je připraveno pět exkurzí. Další lokality budou v průběhu roku osloveny.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO