Aktuality

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

V pondělí 4. 7. 2016 bude z technických důvodů zavřená podatelna SÚRAO.

Děkujeme za pochopení.

Zprávy ze Správy Léto 2016

Zprávy ze Správy Léto 2016

Příprava hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady probíhá v České republice bezmála dvacet pět let, přičemž prvních šest lokalit bylo geologickými výzkumy vymezeno „už“ před jedenácti lety, lokalita Kraví hora před šesti. Jedná se o dlouhodobý proces, který se neustále vyvíjí. Hlubinné úložiště samozřejmě nemůže být postaveno a provozováno bez prokázání proveditelnosti a dlouhodobé bezpečnosti a stejně tak nikdo v této zemi nedovolí, aby bylo budováno proti zájmům veřejnosti a dotčených obcí. SÚRAO si uvědomuje, jak je důležité, aby obce a jejich občané měli v celém procesu přípravy hlubinného úložiště nejen dostatek informací, ale také dostatečné pravomoci a záruky.

Švédský Úřad pro radiační bezpečnost schvaluje žádost společnosti SKB

Společnost SKB dokáže vyhovět požadavkům na radiační bezpečnost konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Tato věta je obsažena v rozhodnutí švédského Úřadu pro radiační bezpečnost (Strålsäkerhetsmyndigheten) zaslaném Soudu pro územní a ekologické záležitosti (Land and Environment Court). Úřad konstatuje, že ve svém následném výroku může soud provoz konečného úložiště povolit.

Zvolen nový předseda Rady SÚRAO

Na posledním řádném zasedání Rady SÚRAO, které se konalo 21. 6. 2016, byl zvolen nový předseda Rady a po obnovení mandátu také znovu zvolen místopředseda Rady SÚRAO.

SÚRAO převedla příspěvky za geologický průzkum na účty obcí

Správa úložišť radioaktivních odpadů převedla tento měsíc téměř 72 milionů korun na účty obcí, na jejichž katastrálních územích bylo stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Příspěvky obcím stanovuje od roku 2015 atomový zákon.

Volná pracovní pozice

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Enviromentální práce

Reakce na pořad „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“ – ČT1 dne 19. 5. 2016 – „Jaderný odpad

Reakce na pořad „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“ – ČT1 dne 19. 5. 2016 – „Jaderný odpad

Dne 19. května t. r. se v pořadu „Máte slovo“ moderátorky Michaely Jílkové sešli jak odpůrci, tak příznivci hlubinného úložiště (HÚ) a diskutovali na téma jaderného odpadu, jeho bezpečného uložení a protestů proti.

V břevnovském klášteře proběhl seminář o socioekonomických aspektech geologických úložišť

V břevnovském klášteře proběhl seminář o socioekonomických aspektech geologických úložišť

Ukládání do geologických formací je multidisciplinární obor. Seminář, který se konal 18. 4. 2016, pořádala Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Nová úprava atomového zákona

Vládní návrh nového atomového zákona, který by měl nahradit zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, poslala Poslanecká sněmovna do třetího čtení. Důvodem předložení je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka potřeba přizpůsobit český právní řád aktuálním požadavkům mezinárodního práva. Zároveň je nutné zavést nové předpisy Evropského společenství pro atomovou energii a překonat věcnou i legislativní zastaralost současné právní úpravy.

SÚRAO k referendu ve Slavěticích

Obyvatelé obce Slavětice (u jaderné elektrárny Dukovany) v referendu (10. 4. 2016) odmítli výstavbu úložiště radioaktivních odpadů

Socioekonomická analýza lokalit

Socioekonomická analýza lokalit

Od poloviny dubna bude probíhat dotazníkové šetření ve všech 7 vytipovaných lokalitách. Toto šetření je součástí studie „Socioekonomická analýza lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště“, kterou pro Správu úložišť radioaktivních odpadů realizuje firma ppm factum research.

Správa úložišť dnes podepsala memorandum o vzájemné spolupráci s italskou společností SOGIN

Dne 17. 3. 2016 se v Praze na Žofíně konalo Italsko-české podnikatelské fórum zaměřené na oblast obrany, letectví, kybernetické ochrany, elektroniky, jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady. V rámci fóra se setkal ministr obrany Martin Stropnický s italským ministrem zahraničních věcí Paolem Gentiloni Silverim.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO