Aktuality

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2014 je pro všechny zájemce k nahlédnutí v elektronické verzi

Presskit Dukovany

Presskit Dukovany

V letošním roce se v Dukovanech slaví hned dvakrát. Jaderná elektrárna Dukovany si připomíná 30 let od spuštění a úložiště radioaktivních odpadů Dukovany oslavuje dvacet let provozu. Letošní jaderná výročí tak navazují na loňskou sérii 50 let úspěšného provozu úložiště Richard, 40 let provozu úložiště Bratrství,ale také 55 let od zahájení ukládání odpadů v dnes již zavřeném úložišti Hostim u Berouna.

60 let ÚJV Řež a.s.

60 let ÚJV Řež a.s.

Ve dnech 12. a 13. června 2015 se v Řeži u Prahy uskutečnilo slavnostní setkání k příležitosti 60 let, které uplynuly od založení tehdejšího Ústavu jaderné fyziky, poté Ústavu jaderného výzkumu a dnes již zkráceně ÚJV Řež a.s.

Volná pracovní pozice

Specialista pro zadávání a ekonomiku zakázek

Zprávy ze Správy Léto 2015

Zprávy ze Správy Léto 2015

Proces výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České republice vstupuje do další fáze. V současné době Správa úložišť připravuje projekt geologicko-průzkumných prací na pěti lokalitách, pro které začátkem května Ministerstvo životního prostředí vydalo průzkumné území.

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravila v roce 2015 exkurze do jaderných elektráren Temelín a Dukovany pro obyvatele vybraných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště. Pro zájemce z lokalit Magdaléna, Horka, Čertovka a Kraví hora je připraveno pět exkurzí. Další lokality budou v průběhu roku osloveny.

Volná pracovní pozice

Specialista pro provoz ÚRAO Richard a Bratrství

Místo pracoviště ÚRAO Richard - Litoměřice, práce na hlavní pracovní poměr

Zprávy ze Správy Jaro 2015

Zprávy ze Správy Jaro 2015

Ministr životního prostředípotvrdil stanovení průzkumnéhoúzemí na pěti lokalitách

Správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředío stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro prvníetapu geologických prací. Zatím na pěti lokalitách.

TZ - Stanovení PÚ na 5 lokalitách

TZ - Stanovení PÚ na 5 lokalitách

Ministr životního prostředí stanovil průzkumná území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací. Zatím na 5 lokalitách.

Rozhodnutí ministerstva umožní Správě úložišť zahájit povrchové geologické průzkumy, které ověří vhodnost lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště.

Volná pracovní pozice

Vedoucí specialista pro provoz ÚRAO (vedoucí úseku nakládání s RAO)

Stanovisko Správy úložišť k procesu výběru lokality pro budoucí hlubinné úložiště

Občanská sdružení v sedmi lokalitách předběžně vytipovaných pro průzkum k hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů organizují v sobotu 18. 4. 2015 akci „protestní pochody proti úložišti“. Správa úložišť, která je pověřena najít lokalitu vhodnou pro bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva z českých jaderných elektráren, chce touto cestou vyjádřit k těmto akcím svůj postoj.

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti jednala v novém složení pod Radou vlády

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti jednala v novém složení pod Radou vlády

Dne 7. 4. 2015 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR sešli již počtrnácté zástupci státní správy, obcí, ekologických sdružení a odborníků na společné schůzi Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog). Pracovní skupina se tak sešla poprvé od své transformace, kdy byla zřízena jako jeden z poradních a pracovních orgánů Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO