Aktuality

Výroční zpráva SÚRAO za rok 2013

Výroční zpráva SÚRAO za rok 2013

Zpráva o činnosti SÚRAO za rok 2013

Leták - Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro rozvoj regionu

Leták - Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro rozvoj regionu

V České republice již téměř třicet let využíváme jadernou energii. Jako u každé průmyslové činnosti, i zde vznikají odpady. Protože jsou radioaktivní, je třeba je od životního prostředí izolovat. Hlubinné úložiště zajistí pro Českou republiku bezpečné, dlouhodobé uložení vyhořelého paliva z jaderných elektráren a dalších vysokoaktivních odpadů. Díky propracovanému multibariérovému systému dokáže jaderný odpad bezpečně uložit na statisíce let.

Zprávy ze Správy - září 2014

Zprávy ze Správy - září 2014

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii

Nabídka na volné pracovní místo

SÚRAO – oddělení řízení projektových činností přijme pracovnici/pracovníka pro funkci:

TECHNICKÝ SPECIALISTA – PROJEKTANT PODZEMNÍCH STAVEB (pracoviště Praha)

Úložiště radioaktivních odpadů Richard slaví půl století provozu

Oslava kulatých výročí úložišť: Richard 50 a Bratrství 40

Půl století provozu letos slaví úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. Bývalý vápencový důl slouží pro ukládání nízko a středněaktivních odpadů z nemocnic a jiných pracovišť. Úložiště Bratrství u Jáchymova také slaví, bylo otevřeno před 40 lety.

SÚRAO má v provozu další informační středisko. Je v Bystřici nad Pernštejnem

SÚRAO má v provozu další informační středisko. Je v Bystřici nad Pernštejnem

Slavnostní otevření informačního střediska v lokalitě Kraví hora - v Bystřici nad Pernštejnem - proběhlo ve čtvrtek 4. září 2014. Informační středisko sídlí v 1. patře Staré radnice na Masarykově nám. č. 57.Stálá expozice prezentuje na panelech, trojrozměrných modelech i v řadě tematických videí problematiku radioaktivních odpadů od jejich vzniku až po konečné zneškodnění v úložištích.

Nabídka na volné pracovní místo

SÚRAO – oddělení provozu úložišť přijme pracovnici/pracovníka pro funkci:

SPECIALISTA PRO SPRÁVU A PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ DUKOVANY (pracoviště se nachází v areálu JE Dukovany)

Leták - Geologický průzkum

Stát posuzuje žádosti Správy úložišť o povolení geologických průzkumů na lokalitách vybranýchpro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Povrchovéprůzkumy umožní vybrané lokality mezi sebou porovnat a následně snížit rozlohuzájmového území i počet lokalit. Zásah do terénu bude minimální, část prací bude provedenav laboratořích a s využitím počítačové techniky.

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Ve Francii byly zahájeny přípravné práce na projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - Cigéo.

Přípravné projektové práce s rozpočtem 20 milionů € (27 milionů USD), které mají trvat čtyři roky, budou provádět firmy Assysem, Cegelec a Spretec. Podle vyjádření Assystemu budou nejdříve zpracovány detailní studie, po nichž bude následovat vypracování podrobného návrhu technologických postupů přepravy, manipulace a samotné uložení odpadů.

Personální změny na SÚRAO od 6. června 2014

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. odvolal ke dni 5. června 2014 z funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů JUDr. Jana Prachaře. Řízením Správy úložišť pověřil od 6. června 2014 RNDr. Jiřího Slováka, který dříve v SÚRAO zastával funkci vedoucího oddělení přípravy hlubinného úložiště.

V Senátu proběhl seminář „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“

V Senátu proběhl seminář „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostřední 15. 5. 2014 uspořádal seminář, který se věnoval roli veřejnosti v procesu umisťování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů.

Švédský regulátor zahájil veřejné konzultace k projektu hlubinného úložiště

Švédský regulátor zahájil veřejné konzultace k projektu hlubinného úložiště

29. 4. 2014 (NucNet): Švédský jaderný regulátor bude do 31. října 2014 přijímat připomínky veřejnosti k plánu SKB (společnosti pro nakládání s jaderným palivem a radioaktivními odpady) o vybudování hlubinné úložiště k trvalému uložení vyhořelého jaderného paliva.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO