SÚRAO / Úložiště radioaktivních odpadů / Současná přípovrchová úložiště / Hostim - Beroun

Hostim - Beroun

Historie

ÚRAO Hostim bylo zřízeno na základě usnesení vlády ČSR č. 231/1959 a návazných rozhodnutí ministerstva chemického průmyslu a v provozu bylo v letech 1959 až 1964. Nyní je toto úložiště uzavřeno a jsou monitorovány jeho vlivy na životní prostředí.

Bezpečnost a životní prostředí

Smyslem ukládání radioaktivních odpadů je ochrana člověka a životního prostředí před nežádoucími vlivy radioaktivního záření. Aby se vyloučily jakékoliv pochybnosti o plnění tohoto cíle, je nutné lokalitu úložiště a jeho nejbližší okolí monitorovat. Aby mohlo být úložiště vůbec vybudováno a uvedeno do provozu, musí provozovatel, v tomto případě Správa úložišť radioaktivních odpadů, zajistit, aby bylo úložiště po celou dobu provozu i po jeho uzavření zcela bezpečné pro své okolí.

Uložené odpady

Provoz úložiště Hostim byl ukončen 9. 8. 1965. Stalo se tak v souladu s tehdy platnými předpisy a další péči o bezpečnost úložiště Hostim převzal stát. Úložiště je uzavřeno od roku 1997. SÚRAO toto úložiště v pravidelných intervalech monitoruje.